Ziedojumi

Saņēmējs: Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas Nr.: 99500002837

Konts: LV40UNLA0050005053734

Banka: SEB Banka

Bankas kods: UNLALV2X

Mērķis: Ziedojums draudzes vajadzībām

Gada maksa strādājošajiem draudzes locekļiem * 30 €
Gada maksa pensionāriem 7 €
Gada maksa bērna kopšanas atvaļinājuma laikā 7 €
Gada maksa bezdarbniekiem 4 €
Gada maksa Neredzīgo pansionāta draudzes locekļiem 1 €
Īres maksa par lūgšanu telpas izmantošanu svētdarbībām (laulības, kristības, iesvētības) ārpus dievkalpojuma laika 30 €
Svinības kriptā vai mansardā ārpus draudzes aktivitātēm 30 €

* Tie draudzes locekļi, kuri nevar samaksāt gada maksu, par to informē draudzes priekšnieci.

**Tabula rediģēta atbilstoši draudzes padomes 2014. gada 29. jūnija lēmumam

Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze

Mēness iela 1, Rīga, Latvija
kristusdraudze@gmail.com

Mācītājs

Agris Sutra – mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com

Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
mājās 67916407
mob. 26412555
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv