“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 28.augusts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 28.augusts

Grēku piedošanā sirdij ir jāpārvar grēka un mūžīgās nāves šausmas, kā Pāvils liecina: “Nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” (1. Kor. 15:56) Tas ir, grēks izbiedē sirdsapziņu; tas...
“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 23.augusts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 23.augusts

Pie Dieva nevar nonākt un Viņu nevar satvert nekā citādi kā tikai – caur Dieva vārdu. Tādējādi attaisnošana notiek caur Vārdu, tieši tā kā Pāvils saka: “Evaņģēlijs ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic.” (Rom. 1:16) Tāpat: “Ticība nāk no sludināšanas.” (Rom....
Lūkas evaņģēlijs 10:23-27 23

Lūkas evaņģēlijs 10:23-27 23

Un, pie mācekļiem sevišķi griezdamies, Viņš sacīja: “Svētīgas tās acis, kas to redz, ko jūs redzat. 24 Jo Es jums saku: daudz praviešu un ķēniņu ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat, un nav redzējuši un dzirdēt, ko jūs dzirdat, un nav dzirdējuši.” 25 Un...
Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai – 18. augusts

Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai – 18. augusts

Tu mani vadi pēc Sava prāta un beidzot uzņemsi mani godībā. (Ps. 73:24) Ik reizi, kad jūtamies nomākti un tiekam kārdināti, mums vīrišķīgi jāstājas pretī mūsu miesai, kura pārbaudījumos kļūst nikna un nepacietīga, un jāsaka tā: es pats nevaru zināt, kādēļ Dievs šobrīd...
Vienprātības grāmata katrai dienai

Vienprātības grāmata katrai dienai

Nav grūti ievērot atšķirību starp šo ticību un bauslības taisnību. Ticība ir dievkalpojums, kas no Dieva saņem Viņa doto svētību. Taču bauslības taisnība ir dievkalpojums, kas piedāvā Dievam mūsu nopelnus. Dievs vēlas, lai Viņu pielūdz ticībā, proti, ka mēs no Viņa...
Marka evaņģēlijs 7:31-37 31

Marka evaņģēlijs 7:31-37 31

Tad, no Tīras apvidus atkal aizgājis, viņš caur Sidonu nonāca pie Galilejas jūras Dekapoles apvidū. 32 Pie viņa atveda kādu kurlmēmu un lūdza, lai viņš tam uzliek rokas. 33 Un viņš, aizvedis to no ļaužu pūļa savrup, lika pirkstus tā ausīs un spļāva, un aizskāra tā...