Pie Dieva nevar nonākt un Viņu nevar satvert nekā citādi kā tikai – caur Dieva vārdu. Tādējādi attaisnošana notiek caur Vārdu, tieši tā kā Pāvils saka: “Evaņģēlijs ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic.” (Rom. 1:16) Tāpat: “Ticība nāk no sludināšanas.” (Rom. 10:17) (Skat. AP IV (II), 67.)