Nav grūti ievērot atšķirību starp šo ticību un bauslības taisnību. Ticība ir dievkalpojums, kas no Dieva saņem Viņa doto svētību. Taču bauslības taisnība ir dievkalpojums, kas piedāvā Dievam mūsu nopelnus. Dievs vēlas, lai Viņu pielūdz ticībā, proti, ka mēs no Viņa saņemam to, ko Viņš apsola un piedāvā. (Skat. AP IV (II), 49.)